VMonkey là ứng dụng Rèn kỹ năng Nghe - Đọc hiểu cho trẻ Mầm non & Tiểu học (0 - 10 tuổi). Được xây dựng theo Chương trình Giáo dục Phổ thông mới, bám sát chuẩn đầu ra cấp Tiểu học...